トウテックベトナム業務内容

Nội dung nghiệp vụ

Dự án tiêu biểu

  • Cửa hàng tiện lợi
  • Siêu thị
  • Nhà hàng
  • Nhà máy
  • Trung tâm phân phối
  • Văn phòng
  • Các cửa hàng khác

Ngoài thực hiện các công trình nêu trên. Chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu tùy thuộc vào từng khách hàng.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.