ベトナム研修制度

Chế độ thực tập tại Nhật

             Đào tạo tại Nhật Bản.

            Thời gian công tác: Dự kiến từ 1 đến 2 tháng. (Có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm)
            Các khoản trợ cấp: Được hỗ trợ chi phí chuẩn bị, phí đi lại và công tác phí.
            Nội dung đào tạo:
            ・ Phòng thi công: Tham quan thực tế công trình, trải nghiệm công việc thi công điện
             (tách vỏ cáp điện , lắp đặt thiết bị điện, v.v.).
            ・ Phòng kinh doanh: Đào tạo về thiết kế bản vẽ điện.
            ・ Phòng mua hàng: Đào tạo nhập liệu dữ liệu, phân loại, kiểm tra và giao nhận hàng hóa.

 

Đào tạo về thiết kế bản vẽ và nhập dữ liệu
Được hướng dẫn trực tiếp từ người Nhật về các tiêu chuẩn khi thiết kế bản vẽ.
Được chỉ dạy công việc hàng ngày tại Việt Nam một cách rõ ràng và sâu sắc hơn.
Có thể nâng cao kỹ năng tại Nhật Bản và nâng cao nghiệp vụ công việc tại Việt Nam.

 

Khảo sát công trình tại Nhật
Trong quá trình đào tạo, có cơ hội thực tế để tham quan công trường.
Có thể nhìn thấy các thiết bị mà thông thường chỉ thấy trên bản vẽ.
Đó là trải nghiệm quý giá mà chỉ có thể có khi đến Nhật Bản.

Thời gian nghỉ trưa
Tại trụ sở chính của công ty, có nhân viên Việt Nam làm việc.
Mọi người đều là những đồng nghiệp tốt bụng, vì vậy nhân viên Việt Nam mới đến Nhật Bản cũng có thể an tâm khi đến học tập,
sinh hoạt và làm việc tại đây.

Vào cuối ngày
Khi về công ty, sẽ viết bản báo cáo hằng ngày về những điều đã làm trong ngày, cảm nhận khi tham quan công trường.
Nếu gặp khó khăn với tiếng Nhật, cũng không cần lo lắng vì sẽ có người Nhật hướng dẫn.